Gmina wybuduje nową komendę OSP

foto: OSP Marklowice

Strażacy z Marklowic wkrótce doczekają się nowej remizy strażackiej. Urząd gminy ma już gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Mówi Tadeusz Chrószcz, wójt gminy.

Inwestycja łącznie z wyposażeniem sali pochłonie prawie 3,5 mln złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.