Radosław Kasprzyk rezygnuje z funkcji przewodniczącego RM

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta Kuźnia Raciborska jej przewodniczący Radosław Kasprzyk zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Przewodniczył on Radzie Miasta od listopada 2018 roku.

Decyzja Radosława Kasprzyka podyktowana była objęciem przez niego funkcji prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej. To zadanie zostało mu powierzone na najbliższe trzy miesiące.