Kolejny dom kultury do remontu

500 tys. złotych otrzymała gmina Strzeleczki na przebudowę Domu Kultury w Kujawach. To kolejne pieniądze pozyskane na obiekty pełniące funkcję kulturalne. Wcześniej taką samą kwotę samorząd dostał na przebudowę Domu Kultury w Racławiczkach i to zadanie jest już w trakcie realizacji. Jakie są natomiast plany wobec Kujaw? 

– mówi wójt gminy Strzeleczki Marek Pietruszka. Zadanie zostało wsparte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego realizacja planowana jest w 2021 roku.