Radlin: Blok energetyczny z dofinansowaniem

Koksownia Radlin pozyskała ponad 34 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin

Elektrociepłownia zostanie wyposażona w dwa kotły parowe, turbinę parową oraz instalację redukcji emisji tlenków azotu i będzie dysponowała mocą elektryczną ok. 28 MW oraz mocą cieplną ok. 37 MW. Wyprodukowana energia elektryczna i ciepło będą przeznaczone na potrzeby własne Koksowni oraz odbiorców zewnętrznych: mieszkańców Radlina oraz kopalni Marcel. Całkowity koszt inwestycji wynosi 289 mln zł. Zakończenie budowy zaplanowano w ostatnim kwartale przyszłego roku.