Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy do remontu

Ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy zostanie zmodernizowana. Zakres prac obejmuje przebudowanie drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie chodników, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi. Przebudowa prawie półtorakilometrowego odcinka drogi ma kosztować ok. 7,3 mln zł. Inwestycję sfinansują wspólnie Powiat Wodzisławski i Gmina Gorzyce.

Droga ma zostać ukończona jeszcze jesienią, przy czym odcinek w rejonie szkoły ma zostać udrożniony w okresie wakacyjnym. Prace związane z wykonaniem zadania spowodują lokalne utrudnienia dla kierowców. Inwestycja będzie prowadzona odcinkami przy utrzymaniu ruchu wahadłowego. Jedynie w okresie wykonania prac związanych ze stabilizacją gruntu, a także przy wykonaniu nawierzchni ścieralnej równocześnie na całej szerokości jezdni, droga będzie czasowo zamykana dla ruchu.