„Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” – Lubię to!

CKZiU nr 1 w Raciborzu podsumowało dwuletni projekt „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy”. W ramach projektu 52 uczniów i 10 nauczycieli miało okazję pracować i poznawać zagraniczne przedsiębiorstwa zgodnie ze swoim profilem kształcenia m.in. restauracje, hotele, firmy budowlane, architektoniczne, laboratoria. Mówi Małgorzata Warwas, nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu.

Oprócz tego odbył się również wyjazd do Hiszpanii na szkolenie Job shadowing, w którym uczestniczyli nauczyciele z branży gastronomicznej, budowlanej i ekonomicznej.

Dla wielu uczniów praktyki za granicą stały się przygodą życia. Poznali nową kulturę, obyczaje, doskonalili język angielski, mieli sposobność ćwiczenia języka portugalskiego, języka hiszpańskiego a co najważniejsze poznawali zagraniczny rynek pracy.

W Portugalii doświadczenia zawodowe zdobywała 18-osobowa grupa techników budownictwa i techników ochrony środowiska.

Podczas podsumowania projektu wręczono certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje, certyfikaty Europass Mobilność, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w przygotowaniu językowym, oraz certyfikaty wydane przez instytucje partnerskie: Espamob i Universal Mobility z Hiszpanii, oraz Mobility Friends z Portugalii.
Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.