PWSZ w Raciborzu ma nowego partnera

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu będzie współpracować z PWSZ. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach autorskich i otwartych, działalności kół naukowych, warsztatach, seminariach i wydarzeniach organizowanych przez PWSZ w Raciborzu. To pokłosie podpisanej umowy między raciborskim ogólniakiem a PWSZ

Umowa została podpisana 26 maja 2022 r. przez Dyrektora II LO mgra Macieja Malinowskiego i Rektora PWSZ w Raciborzu dra Pawła Strózika. Zakłada ona szereg działań mających na celu wzajemne otwarcie się placówek i uzupełnianie w wielu aspektach. Uczniowie raciborskiego liceum będą mogli uczestniczyć m.in. w wykładach autorskich i otwartych, działalności kół naukowych, warsztatach, seminariach i wydarzeniach organizowanych przez PWSZ w Raciborzu.

– Z satysfakcją przyjąłem możliwość podpisania umowy o współpracy między naszymi placówkami. Szczególnie ważnym jest fakt uczestnictwa uczniów w zajęciach i obejmowanie ich możliwością tutoringu, czyli opieką szczególnie uzdolnionych osób przez kadrę naukową uczelni – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.

– Cieszę się, że uczniowie naszego liceum będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach i ciekawych projektach PWSZ w Raciborzu. Mam nadzieję, że pomoże im to w wyborze właściwego kierunku studiów i ścieżki zawodowej po zakończeniu nauki w II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – stwierdził dyrektor Maciej Malinowski.

Partnerstwo omawia również popularyzację przez II LO kierunków kształcenia w zakresie związanym z kierunkami studiów prowadzonych przez PWSZ w Raciborzu, uczestnictwa w dniach otwartych czy eksponowaniu materiałów reklamowych Uczelni.