Zawody Symulacji Medycznej Sim Challenge 2022. Główna nagroda dla studentów PWSZ w Raciborzu

W Opolskim Centrum Symulacji Medycznej odbyły się II Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej Sim Challenge 2022. Główna nagroda powędrowała do drużyny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele ośmiu uczelni z całej Polski, m.in. ze Słupska, Piły, Krosna i Jarosławia. Mówi rektor uczelni dr Paweł Strózik.

Były to pierwsze zawody tego typu dla studentów pielęgniarstwa uczęszczających do raciborskiej PWSZ. Mówi Weronika Niewrzoł, studentka III roku pielęgniarstwa.

– Zespół liczył pięciu studentów z kierunków pielęgniarstwa, którzy zmierzyli się w przedsięwzięciach medycznych, w warunkach symulowanych – informuje Elżbieta Kania, zastępca dyrektora w instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ w Raciborzu.

Drużyna PWSZ w Raciborzu w finale zmierzyła się z Uniwersytetem Opolskim. To nie jedyne wyróżnienie, które zdobyła raciborska uczelnia. Najlepszym liderem zespołu została studentka Weronika Niewrzoł.

Skład drużyny: Weronika Niewrzoł, Klaudia Sitek, Sylwia Kania, Ewelina Kozubek i Zuzanna Mucha.