PSZOK w Pietrowicach Wielkich do modernizacji

Pietrowice Wielkie szykują się do modernizacji miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego rozbudowa ma poprawić warunki odbioru śmieci, głównie tych wielkogabarytowych, od mieszkańców – tłumaczy wójt Andrzej Wawrzynek.

Remont pietrowickiego PSZOK-a ma kosztować blisko milion złotych, gmina ubiega się o dofinansowanie rzędu 800 tysięcy złotych.