Gaz w Gaszowicach coraz bliżej

Gmina Gaszowice chce walczyć z niską emisją przy pomocy sieci gazowniczej – władze gminy podpisały umowę z Polską Spółką Gazownictwa na projekt i realizację sieci gazowniczej w niemal wszystkich sołectwach. Prace już ruszyły – mówi Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu.

Wkrótce mają ruszyć prace projektowe związane z budową gazociągu w pozostałych sołectwach, w tym w samych Gaszowicach – dodaje wójt Paweł Budgol.

Nim to nastąpi gmina planuje ustawienie w pobliżu gaszowickiego Urzędu Gminy dużego zbiornika, z którego zasilane będą kotłownie w budynkach użyteczności publicznej.