Przelano “Pograniczną Grupę Krwi”

Ponad 10 litrów ,,Pogranicznej Grupy Krwi’ trafiło do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – zbiórkę wśród swoich pracowników przeprowadziła bowiem śląska Straż Graniczna.

Na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez klub HDK PCK ,,Pograniczna Grupa Krwi”. Klub działający przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej został założony przez grupę honorowych dawców krwi, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników i rozpoczął swoją działalność 8 marca 2022 roku. Obecnie klub liczy 33 członków.

Krew oddało 25 pracowników, z komendantem Adamem Jopkiem na czele. Pogranicznicy planują w tym roku przeprowadzić jeszcze dwie tego typu akcje.