Pamiętaj o deklaracji CEEB

Trzy tygodnie pozostały na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Są w naszym regionie gminy, gdzie z tego obowiązku wywiązało się do tej pory zaledwie kilkanaście procent mieszkańców. Niezłożenie deklaracji może oznaczać sankcje finansowe – przypomina zastępca wójta gminy Krzyżanowice, Wolfgang Kroczek.

Za niezłożenie deklaracji możemy zostać ukarani grzywną w wysokości od 500 do nawet 5 tysięcy złotych.