Prezydent nie zgadza się na dzielenie dzielnicy Kłokocin

Spółka Egis Polska, działając na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przygotowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka szybkiej linii kolejowej z Katowic do Ostrawy. Wcześniejsze analizy wykazały, że jedyny możliwy przebieg nowej linii kolejowej przez aglomerację rybnicką wiedzie wzdłuż autostrady A1, zaś samo Jastrzębie-Zdrój może zostać skomunikowane wyłącznie poprzez odnogę od głównej linii.

Na obecnym etapie rozpatruje się cztery główne warianty przebiegu przez teren aglomeracji rybnickiej. Konsultacje w tej sprawie zaplanowano w czwartek, 3 lutego 2022r. o godz. 17:00  w Centrum Inicjatyw Lokalnych w dzielnicy Kłokocin.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera neguje to rozwiązanie.

„Miasto widzi szansę rozwojową w linii kolejowej wysokich prędkości, która byłaby łatwo dostępna dla mieszkańców i  zapewniała dostępność miasta dla gości, w tym dla inwestorów.  Jednak nie zgadzam się na dzielnie dzielnicy Kłokocin. Rozumiem potrzebę rozwoju kolei, ale nie może ona się odbywać kosztem mieszkańców. Celem tej inwestycji powinno być zminimalizowanie kosztów społecznych, dlatego opowiadam się za przebiegiem linii wzdłuż autostrady i oczekuję od spółki, która przygotowuje przebieg trasy pełnego przygotowania i wskazania przebiegu linii po poszczególnych działkach.”