Krapkowice: Strzeleczki z dofinansowaniem na obwodnicę

Są pieniądze na budowę obwodnicy Strzeleczek w powiecie krapkowickim. Na inwestycję gmina pozyskała 14 milionów złotych co stanowi połowę wartości  zadania. – Cieszę się bardzo, bo ten ogromny ruch na trasie 409, który odbywa się od węzła autostradowego w Krapkowicach, a który porusza się w kierunku granicy państwa, zostanie od nas odłączony i życie mieszkańców Strzeleczek będzie bezpieczniejsze – tłumaczy wójt gminy Marek Pietruszka.

=

Zgodnie z założeniami rządowego programu zadanie będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”. Wypłatę dofinansowań przewidziano w rocznych transzach różnej wielkości do 2025 roku.