Prezes “Nowoczesnej” w Raciborzu odwołał walne zgromadzenie członków

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowoczesna” w Raciborzu odwołała Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które miało odbyć się 21 kwietnia. Jako powód podano utrzymujący się stan epidemii COVID-19 oraz ograniczenie ilości miejsc w sali konferencyjnej spółdzielni, która nie gwarantuje udziału wszystkich zainteresowanych członków w zgromadzeniu.

Podczas kwietniowego spotkania miała być wybierana nowa rada nadzorcza spółdzielni. Na prezesa został zgłoszony naczelnik miejskiej oświaty Krzysztof Żychski, który ma poparcie prezydenta Raciborza.