Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie za kontynuowaniem działalności RAFAKO

Stuprocentowe poparcie od akcjonariuszy uzyskał Zarząd RAFAKO S.A. dla kontynuowania działalności Spółki. Wynik głosowania to dowód poparcia dla planów restrukturyzacji jakie przedstawił Zarząd i mandat zaufania dla RAFAKO, firmy z największymi tradycjami na polskim rynku budownictwa energetycznego. Na NWZA dokonano także zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, do której powołano Bartosza Sierakowskiego.

Wykonując uprawnienia osobiste spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, Zarządca odwołał z Rady Nadzorczej Konrada Milczarskiego i powołał w to miejsce Bartosza Sierakowskiego. Konrad Milczarski został ponownie powołany do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, które wcześniej odwołało dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Adama Szyszkę. Akcjonariusze jednogłośnie zagłosowali też za kontynuowaniem działalności Spółki.