Prawie pięć milionów złotych trafi do Krapkowic. To środki na przebudowę mostu kolejowego i parku

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach pierwszego naboru do działania. Na rewitalizację starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego gmina otrzyma 4 998 535,55 zł. Całkowity szacowany koszt projektu to 14 854 489,03 – podaje krapkowicki urząd. Burmistrz Andrzej Kasiura przypomina, że rewitalizacja mostu znacznie odciąży most w ciągu drogi DW 409. Obecnie w ciągu doby przejeżdża tamtędy nawet 17 tysięcy pojazdów. Skróci to także czas dojazdu mieszkańców do zakładów pracy zlokalizowanych po obu stronach mostu.

Głównym przedmiotem projektu jest adaptacja istniejącego mostu kolejowego do potrzeb ruchu samochodowego bez ingerencji w bieg rzeki Odry pod obiektem. Istniejące nasypy kolejowe prowadzące do mostu zostaną podwyższone i poszerzone w obrębie obecnie zajmowanych działek ewidencyjnych. Planowana jest jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.

Konstrukcja mostu, według ekspertyzy opracowanej w 2013 roku, jest w stanie dobrym, pozwalającym na wykorzystanie go dla ruchu pojazdów o ciężarze do 15 ton. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu oraz budowę nowej drogi klasy L z układem skrzyżowań, chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową, oświetleniem drogi i odpowiednią przebudową rejonów skrzyżowań. Drogami głównymi w tym rejonie są ulice Kilińskiego i Opolska. Dla wykonania połączeń drogowych mostu z ulicami Kolejową i Kilińskiego konieczne jest podwyższenie, poszerzenie i umocnienie nasypów odcinka nieczynnej linii kolejowej.

W ramach przedmiotowego projektu złożonego do RPO WO 2014-2020 w ramach działania 10.02. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji planowana została również przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach polegająca na: stworzeniu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, utworzeniu siłowni zewnętrznej, budowie boiska do koszykówki, budowie torów do gry w boule, montażu stołów do gry w szachy oraz wykonanie nawierzchni z asfaltu służącego do jazdy na łyżworolkach, biegania.

Czas realizacji całego projektu: II kwartał 2018 roku – I kwartał 2020 roku.