Powiat wodzisławski wyremontuje drogi w Rydułtowach i Pszowie

Ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach oraz ul. Traugutta w Pszowie – na modernizację tych dwóch dróg Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 5 mln zł. Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi drugie tyle samorządy powiatu oraz miast Rydułtowy i Pszów wyłożą z własnych budżetów. Obecnie trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców robót.

Ulica Bohaterów Warszawy w Rydułtowach zostanie przebudowana na odcinku prawie 1,2 km od ul. Plebiscytowej w kierunku Radlina. Zakres robót obejmuje m.in: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, przebudowę odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W przypadku ul. Traugutta w Pszowie przebudowa dotyczy ok. 900 metrowego odcinka od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do granicy z Rydułtowami. Zadanie przewiduje budowę nowej konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią asfaltobetonową, nowego chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego. Korekcie ulegnie ponadto rejon skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Realizacja obu inwestycji ma rozpocząć się jeszcze w te wakacje. Prace przy przebudowie ul. Bohaterów Warszawy mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Natomiast roboty na ul. Traugutta w Pszowie będą rozłożone do przyszłego roku, przy czym ponad połowa ma zostać wykonana w tym roku.