Dodatkowe środki na podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli

Urząd gminy w Krzanowicach pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczowych do sukcesu w gminie Krzanowice”. – Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedula.

Projekt przewiduje również szkolenie nauczycieli. W szkołach zostaną ponadto utworzone pracownie przedmiotowe.

Rekrutację do projektu prowadzić będą dyrektorzy szkół. Zadanie będzie realizowane od września do połowy czerwca przyszłego roku.