Powiat oleski wyróżni działaczy, wolontariuszy i przedsiębiorców

Władze powiatu oleskiego doceniają twórczych, przedsiębiorczych i aktywnych mieszkańców. Tradycyjnie na początku do tych osób trafią nagrody podsumowujące ich osiągnięcia i motywujące do dalszych działań. Mówi starosta powiatu oleskiego Roland Fabianek:

Ludzie skupieni wokół biznesu również doczekają się swojej gali, przygotowanej stricte z myślą o nich:

Wszystkie te wydarzenia będą organizowane początkiem przyszłego roku.