Ponad 2,8 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

Powiat raciborski rozdysponował środki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zarząd powiatu mając na uwadze trwającą epidemię szczególną uwagę skupia na problemach osób niepełnosprawnych w swoim regionie. W związku z tym podjął działania związane z rehabilitacją tychże osób w zakresie ułatwienia zakupu koniecznych sprzętów, jak i w miarę możliwości udziału w turnusach, które pozwolą na przywrócenie częściowej sprawności jak i poprawę samodzielności.

W tym roku Powiat dysponuje kwotą 2 876 276,00 zł, jest to kwota wyższa o 488 664,00 zł od środków otrzymanych w roku ubiegłym. Środki zostały rozdysponowane w oparciu realne potrzeby mieszkańców.

Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu:

1) Rehabilitacji zawodowej  (98 000,00 zł)
a) finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych – 36 000,00 zł,
b) środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej– 50 000,00 zł,
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł,

2) Rehabilitacji społecznej  (2 778 276,00 zł)
a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej– 1 518 720,00 zł,
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych– 450 000,00 zł,
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów– 604 556,00 zł,
e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200 000,00 zł,
f) dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika– 5 000,00 zł,