“Oaza Aktywności” działa mimo obostrzeń covidowych

Projekt “Oaza Aktywności” realizowany przez wodzisławskie Starostwo Powiatowe zakłada aktywizację osób starszych, wykluczonych, bezrobotnych i samotnych. W dobie pandemii koronawirusa takie wsparcie często bywa bezcenne – mówi koordynator projektu Joanna Pawełek i zaznacza, że dzięki nowej siedzibie Oaza zaprasza na zajęcia również w obliczu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Dzięki Oazie teren w pobliżu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej wypiękniał i stał się prawdziwym centrum pomocy osobom potrzebującym – dodaje starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Ofertę zajęć w ramach “Oazy Aktywności” można znaleźć na stronie internetowej wodzisławskiego PCPR-u.