Policja zbada sprawę ścieków, które zniczyły oczyszczalnię w Raciborzu

Sytuacja na raciborskiej oczyszczalni ścieków pomijając uciążliwości zapachowe, powoli się stabilizuje. Wiadomo, że przyczyną awarii na Proszowcu była nieznana substancja, która pojawiła się w sieci kanalizacyjnej i wpływając na oczyszczalnię uszkodziła złoża biologiczne. Sytuacja miała miejsce prawdopodobnie w piątek. Prezes ZWiK Krzysztof Kubek zgłosił sprawę do organów ścigania. Zabezpieczone są już dowody w sprawie.

Bakterie odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków zostały zniszczone całkowicie. Efektem końcowym było powstanie siarkowodoru.

Zarząd ZWiK zapewnia, że to co zdarzyło się na Proszowcu w żaden sposób nie zagraża zdrowiu ludzi.

Oczyszczalnia powinna zacząć normalnie funkcjonować od poniedziałku. Obecnie zbiorniki są czyszczone, a z innych oczyszczalni sprowadzone zostaną nowe kultury bakterii.