Krzanowicki ośrodek pomocy społecznej wspiera 125 rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicch przedstawił na ostatniej sesji rady miejskiej sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. Jak przedstawiają się statystyki? Ilu osobom pomaga GOPS? O tym opowiedziała nam Joanna Tkocz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

Podczas kwietniowej sesji mowa była nie tylko o sprawozdaniu z działalności ośrodka, ale też omówiony został Gminny Program Wspierania Rodziny i jego cele.

Więcej o działaniach krzanowickiego GOPS-u można dowiedzieć się tutaj.