Pół miliona na modernizację bloku operacyjnego

 

Władze powiatu zdecydowały o udzieleniu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. dotacji w kwocie 500 tys. zł na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z planami, pieniądze mają zostać przeznaczone na modernizację bloku operacyjnego na IV piętrze szpitala w Wodzisławiu Śląskim, wykonanie wentylacji na bloku łącznie z traktem porodowym, a także na zakup sprzętu medycznego. Dzięki temu w wodzisławskim szpitalu będą mogły być wykonywane zabiegi, do tej pory nie realizowane przez placówkę, m.in. z zakresu chirurgii naczyniowej.

Wcześniej władze powiatu przekazały PPZOZ 150 tys. zł na remont aparatu RTG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w Szpitalu w Wodzisławiu Śląski.