Po zmianach trwających wiele miesięcy rozkład autobusów miejskich w Raciborzu ustabilizowany

Raciborskie Przedsiębiorstwo Komunalne ostatnie korekty w rozkładzie jazdy autobusów miejskich wprowadziło w ubiegłym miesiącu. Obecny rozkład obowiązuje od 9 grudnia. Wprowadzenie zmian trwało stopniowo, wynikało z konsultacji społecznych oraz otrzymania stosownych zaświadczeń i zezwoleń:

-tlumaczy prezes PK w Raciborzu Bogdan Gawliczek. Propozycje mieszkańców były różnorodne, ale trzeba było je zweryfikować i realnie podejść do sprawy:

Do naszej redakcji dotarły skargi, że nie było informacji dotyczących zmian w rozkładzie miejskich autobusów, jednak kjak zastrzega prezes – podróżni byli informowani z wyprzedzeniem:

O wszelkich zmianach informuje również Urząd Miasta, któremu podlega Przedsiębiorstwo – tych informacji można szukać również na stronie raciborz.pl w zakładce Aktualności.

Szerzej o rozkładzie jazdy w materiale Kamili Besz: