Pociąg do przystanku edukacja

Jastrzębie Zdrój chce wspierać młodzież, która zamierza edukować się w branży kolejarskiej. Miasto podpisało porozumienie z Jastrzębską Spółką Kolejową. Chodzi o współpracę w zakresie organizowania praktycznej nauki w formie zajęć dla uczniów kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, monter nawierzchni kolejowej. – Celem jest również przyszłe zatrudnienie absolwentów szkół, bo dobrze wykształconych osób ciągle brakuje – podkreśla Anna Hetman, prezydent Jastrzębia.

To szkolenie przyszłych kadr w zakresie szeroko rozumianego transportu kolejowego. Niestety przez długi okres szkolnictwo zawodowe było zmarginalizowane– mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Artur Stroka. Teraz widać tego efekty – dodaje.

W obecnym roku szkolnym nie było tylu chętnych aby utworzyć klasę kolejarską. Samorządowcy liczą jednak, że uda się taki oddział uruchomić w kolejnym roku szkolnym.