Plany reorganizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

MOS Racibórz
Urzędnicy ze starostwa w Raciborzu mają czas do końca tego roku, aby zaplanować przyszłość MOS-u – Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Wicestarosta Marek Kurpis tłumaczy, że chodzi o przemyślenie statutu jednostki, organizacji pracy i działalności:

– Kształtują się koncepcje docelowego funkcjonowania, część zajęć żeśmy tam zredukowali głównie jeżeli chodzi o kwestie związaną z siłownią jak również z tenisem stołowym. Mamy zamiar zastanowić się nad bardziej racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń MOS-u. Nad tym pracujemy i to będzie przez najbliższe 2 czy 3 miesiące oprócz struktury organizacyjnej – argumentuje wicestarosta.

Subwencja oświatowa pokrywa wydatki placówki niewiele w ponad połowie. – Jako powiat mamy bardzo ograniczone możliwości finansowania naszych placówek – argumentuje wicestarosta. Aby przypomnieć mieszkańcom tradycje ośrodka i przybliżyć formy działalności – w Raciborzu odbędzie się specjalna konferencja:

Szczegółowa koncepcja działalności MOS-u wypracowana ma zostać do końca grudnia.