Plan Wspólnej Polityki Rolnej UE skrytykowany przez ekologów

Koalicja Żywa Ziemia, zrzeszająca największe organizacje ekologiczne działające w Polsce, ma poważne zastrzeżenia wobec przygotowanego przez rząd Planu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na najbliższe lata.

Ekolodzy postulują między innymi ograniczenie rozwoju sektora produkcji zwierzęcej, zwiększenie areału produkcji ekologicznej oraz wzrost środków na ochronę wód i różnorodności biologicznej.

Mówi Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia. Ekolodzy obawiają się, że przyjęty w obecnej formie Plan Strategiczny nie zostanie pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, a to może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków z unijnych programów rolniczych.