Kolejne zwolnienia w RAFAKO

Zarząd RAFAKO  podjął wczoraj (27.09) decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych maksymalnie 190 pracowników. O swojej decyzji zarząd powiadomił  już na piśmie Zakładowe Organizacje Związkowe.

Decyzja jest motywowana sytuacją finansową spółki i związaną z nią koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia w strukturze przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej w ramach prowadzonej działalności.