Pierwszy kontrakt RAFAKO po restrukturyzacji

Konsorcjum RAFAKO i RAFAKO INNOVATION podpisały umowę na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie układu ciepłowniczego zasilanego biomasą. Inwestycja ma być realizowana na terenie zakładu produkcyjnego w Barlinku. Wartość kontraktu to 42.300 mln złotych. Liderem konsorcjum jest Rafako Innovation.

Kontrakt na budowę i uruchomienie układu ciepłowniczego to pierwszy nowy projekt w Grupie RAFAKO, pozyskany po zakończeniu procesu restrukturyzacji Spółki.

– Powrót RAFAKO na rynek stał się faktem. Wygraliśmy postępowanie przetargowe na projekt, który jest niezmiernie istotny biznesowo dla naszej Grupy Kapitałowej – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. – Transformacja energetyczna ciepłownictwa będzie ważnym obszarem rozwoju całej grupy kapitałowej. Dlatego realizacja tego typu inwestycji doskonale wpisuje się w nasz nowy model biznesowy – dodał. Inwestycja obejmuje także niezbędną infrastrukturę budowlaną i techniczną oraz budowę układu dostarczenia ciepła do odbiorników na terenie zakładu produkcyjnego w Barlinku.

Umowa będzie realizowana nie dłużej niż 13 miesięcy od podpisania Umowy a gotowy obiekt ma zostać przekazany do eksploatacji po 14 miesiącach od dnia zawarcia Umowy.

– Występujemy w tej inwestycji jako Generalny Wykonawca. Będziemy integrować wszystkie branże i zarządzać projektem do momentu przekazania obiektu do użytkowania – poinformowała Justyna Mosoń, Prezes Zarządu Rafako Innovation Sp. z o.o. – Równie ważne jest to, że projekt będzie dla nas impulsem do rozwoju produktów technologicznych, które pozwolą ciepłownictwu, ale także zakładom przemysłowym, na przeprowadzenie dekarbonizacji. Oprócz inwestycji w biomasę, można integrować odnawialne źródła energii w hybrydowe systemy – dodała Justyna Mosoń.

Rolę Generalnego Projektanta pełni spółka z Grupy RAFAKO – Energotechnika Engineering Sp. z o.o., która posiada odpowiednie kompetencje projektowo – inżynieryjne i zaplecze w postaci doświadczonej kadry. RAFAKO zapewnia wsparcie w projektach ciepłowniczych począwszy od przygotowania studium wykonalności, wyboru technologii, projektowania, przeprowadzenia procesów formalno-prawnych w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń, aż po realizację inwestycji i optymalizację w pełni funkcjonalnego systemu ciepłowniczego.