OPS zmienia system pracy

W związku z ograniczeniami w czasie epidemii koronawirusa kasa Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu jest czynna tylko jeden dzień w miesiącu. W bieżącym miesiącu jest to 10 kwietnia.
Poniżej przekazujemy komunikaty OPS w Raciborzu ws. wypłaty świadczeń i zmiany trybu pracy

W dniu 10 kwietnia (piątek) w godzinach od 14.00 realizowana będzie wypłata świadczeń z kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Obowiązuje jak poprzednio porządek alfabetyczny przy wypłacie.
Nazwiska rozpoczynające się na litery od A do L od godz. 14.00 do 14.30.

W godzinach od 14.30 – 14.45 przerwa na dezynfekcję.

Nazwiska rozpoczynające się na litery od Ł do Ż od godz. 14.45 do 15.15. Wejście na teren budynku Ośrodka możliwe jest po uprzedniej dezynfekcji rąk, założeniu rękawiczek i maseczki ochronnej.

Podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.