Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Raciborzu

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej zostały wprowadzone nowe – nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.

Pacjentom udzielane są teleporady w godzinach pracy przychodni. W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na wizytę lekarską i wtedy jest możliwe wejście do przychodni. Obowiązkowo pacjenci muszą być zaopatrzeni w rękawiczki i maseczki. (pacjenci, którzy nie mają własnych środków ochrony, otrzymają je na miejscu. Nikt nie zostanie odesłany bez pomocy).

Nocna i świąteczna opieka działa przy ul. Sienkiewicza 3 (budynek starego krwiodawstwa).

Kontakt:

tel. 538 169 529

tel.  538 169 530

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wieczorem (po godzinie 18.00), w nocy (do godziny 8.00) i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.