Opolskie: Startuje Marszałkowski Budżet Obywatelski

Na Opolszczyźnie rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Już po raz piąty mieszkańcy regionu mają do dyspozycji 3 miliony złotych na realizację swoich pomysłów i inicjatyw. Jak zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, na tym etapie bardzo ważna jest rzetelność i spełnienie wszystkich wymogów wynikających z regulaminu.

Jak dodaje Anna Kurdej-Michniewicz, zastępca przewodniczącego zespołu ds. MBO, zadania będą składane na  papierowym formularzu. – Będzie on dostępny na stronie internetowej.

Zadania można zgłaszać od 1 sierpnia do 2 września. Po formalnej i merytorycznej ocenie zadań głosowanie mieszkańców nad projektami planowane jest od 20 października do 10 listopada 2022 roku. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, a będzie można głosować na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe.

Nie każdy pomysł może być zrealizowany, bo zgłaszane zadania muszą wynikać z zadań samorządu województwa bądź powinny być planowane na terenie, gdzie właścicielem jest samorząd województwa. – To zadania związane z działalnością kulturalną, sportową, ekologiczną, turystyczną, edukacyjną, zdrowiem i integracją.

Wyniki głosowania powinniśmy poznać do 10 stycznia 2023 roku – tak, aby wszystkie zadania mogły zostać realizowane już od lutego przyszłego roku.