11 nowoczesnych terenówek dla opolskich powiatów

11 nowych Fordów Rangerów trafi do powiatów na terenie Opolszczyzny.

Te terenowe pojazdy z napędem na cztery koła będą do dyspozycji lokalnych Centrów zarządzania Kryzysowego w razie różnego rodzaju awarii, wypadków czy klęsk żywiołowych – mówi marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła.

Dwa z zakupionych przez Urząd Marszałkowski samochodów pojadą do Opola, pozostałe trafią do 9 powiatów, głównie tych przygranicznych. To będzie dla nas ogromne ułatwienie – mówi starosta powiatu krapkowickiego Maciej Sonik.

W sumie na zakup 11 samochodów przeznaczono ponad 4 miliony złotych.