Olesno: Burmistrz pożegnał dyrektora domu kultury

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie  Ernest Hober, przeszedł na emeryturę. Ernest Hober jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku ekonomia. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Fabryce Armatury w Oleśnie na samodzielnym stanowisku ds. osobowych. Następnie pracował w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych, Zakładzie Doświadczalnym Ziemniaka w Starym Oleśnie i Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym w Oleśnie.

W latach osiemdziesiątych był działaczem w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym. Organizatorem wielu wypraw w polskie i czeskie góry, w tym organizatorem pierwszej oleskiej wyprawy w Himalaje. Był prezesem Zakładowego Koła PTTK przy zakładzie Armatura Olesno.

W latach 1981-1987 prowadził młodzieżowy zespół kościelny przy oleskiej parafii. W roku 1981 był współzałożycielem zespołu muzycznego Zodiak, który działał do roku 1990. Był zawodnikiem oleskiego klubu piłkarskiego, któremu nadal wiernie kibicuje.
Od 15 października 1990 roku jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury stał się głównym animatorem życia kulturalnego naszego miasta, organizował i współorganizował większość imprez miejskich, wiele z nich o randze wojewódzkiej, a nawet krajowej: Reggae Majówka, Przegląd Piosenki Poetyckiej, Rewia Orkiestr Tanecznych, Festiwal Teatrów Dziecięcych, Dni Olesna.

Zasiadał w jury wielu konkursów i przeglądów. Dzięki sprawowanej funkcji stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Oleśnie, a dzięki swojemu życzliwemu usposobieniu i niebywałej charyzmie łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest ceniony i lubiany przez młodzież.

Był zaangażowany w życie kulturalne miasta, któremu poświęcał także wiele prywatnego czasu.