Krapkowice: Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych

Ruszył Krapkowicach nabór wniosków  na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2021 roku na dotacje celowe wynosi 120.000,00 PLN. Termin składania wniosków: od 04 stycznia 2021 r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie od 04 stycznia na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój nr 15). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.