Nowy wóz dla strażaków z Bojanowa

Do jednostki OSP w Bojanowie trafi w grudniu nowy wóz strażacki. Pieniądze na zakup samochodu pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Mówi burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla.

Obecnie gmina jest na etapie ogłaszania przetargu na zakup i doposażenie pojazdu.