Najwyższa i najniższa opolska emerytura

Najbogatszy opolski emeryt otrzymuje z ZUS ponad 13,6 tys. Mężczyzna przepracował i składkował w ZUS nieco ponad
34 lata, a wniosek o wypłatę świadczenie złożył gdy skończył 70 rok życia zł. – Daleko mu jednak do krajowego rekordzisty, który może się pochwalić świadczeniem o wysokości 34,1 tys. zł każdego miesiąca – mówi Sebastian Szczurek Z ZUS w Opolu.

Na Opolszczyźnie najniższe świadczenie wynosi 31 groszy, a dostaje je od początku tego roku kobieta. Jest to jedna z najniższych kwot wypłacanych przez ZUS w całym kraju. Od marca tego roku ustawowa minimalna emerytura, którą wypłaca ZUS to 1200 zł brutto.

W porównaniu do 2019 r. liczba emerytów, z najniższą emeryturą wzrosła o 2,8 proc. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób pobierających świadczenie „niższe od najniższego”. To właśnie segment „bardzo niskich” emerytur rośnie najszybciej, szybciej niż liczba emerytur minimalnych. W pierwszej połowie tego roku liczba osób pobierających emeryturę niższą od minimalnej wyniosła 333,4 tys., a jeszcze w połowie 2019 r. było to niecałe 280 tys.

Najwięcej polskich emerytów (20 proc.) dostaje emeryturę w przedziale od 1600 zł do 2000 zł brutto. W Polsce emeryturę pobiera obecnie ponad 5 mln 907 tys. osób. To 75,7 proc. wszystkich świadczeniobiorców ZUS. Kolejnych 15,6 proc. świadczeń emerytalno-rentowych przypada na renty rodzinne, a 8,7 proc. pozostałych to renty z tytułu niezdolności do pracy.