Mikrobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie otrzymały nowy mikrobus. Zakup pojazd możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach podpisanej w tym roku umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Oleski otrzymał w sumie 248 191,60 zł na realizację czterech projektów.

Jednym z projektów w obszarze D Programu, który dotyczy likwidacji barier transportowych, był właśnie zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie. Zakupiony przez Towarzystwo Pomocy Ludziom mikrobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowanie do zakupu samochodu ze środków PFRON wyniosło 82 748,89 zł. Pozostała część kosztów projektu pokryta została ze środków własnych Towarzystwa.

Mikrobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie to już kolejny samochód zakupiony przy wsparciu PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. W poprzednich latach z dofinansowania do zakupu mikrobusu skorzystały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach oraz Gmina Olesno (na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie).