Nowa umowa na organizację transportu publicznego z Raciborza do Lysek

Powiat Raciborski zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Racibórz – Lyski. Autobusy miałyby jeździć przez Raszczyce, Żytną, Adamowice i Bogunice. Jeżeli umowa zostanie podpisana linia zostanie uruchomiona 27 grudnia.