Nowy pojazd dla DPS w Gorzycach

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach wzbogacił się o nowy, samochód marki Renault Traffic. Pojazd, który zasilił flotę placówki, został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu powiatu wodzisławskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki Renault Traffic, który dzięki specjalnemu wyposażeniu jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jego koszt wyniósł prawie 153 tys. zł, z czego 73 tys. zł. to wkład własny Powiatu, a 80 tys. zł to dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Dzięki zakupowi w znacznym stopniu poprawi się jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców, którzy samochodami regularnie są dowożeni na przykład do lekarzy specjalistów. W samym tylko 2019 r. miały miejsce 492 takie konsultacje.

Flota samochodowa Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach składa się z pięciu pojazdów, w tym z trzech służących do przewozu mieszkańców, a także z dwóch samochodów dostawczych. W sumie w 2019 r. przejechały one 66,6 tys. km. W miarę możliwości flota jest sukcesywnie unowocześniana dla potrzeb mieszkańców placówki. Poprzedni zakup samochodu dla DPS miał miejsce w 2017 r.