Co dalej z Drogą Główną Południową?

Od 2007 roku trwa etap projektowania tak zwanej Drogi Głównej Południowej, mającej być swego rodzaju obwodnicą ziemi wodzisławskiej. Do tej pory na drodze inwestycji stawał nie brak pieniędzy, a brak decyzji środowiskowej zezwalającej na rozpoczęcie kolejnego etapu prac. Miasto Wodzisław Śląski, lider projektu, złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zażalenie na przewlekłość procesu. Sąd przyznał miastu rację – mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Oznacza to, że miasto powinno otrzymać decyzję środowiskową do kwietnia tego roku. Od jej treści zależeć będzie dalszy proces inwestycji, choć jak przyznaje prezydent Kieca, do rozpoczęcia prac ziemnych jeszcze daleka droga.

Koszt budowy całego wodzisławskiego odcinka Drogi Głównej Południowej szacowany jest na blisko 900 milionów złotych.