Nie ma zgody RZGW na zawieszenie prac przy zbiorniku Racibórz

11a

Kilka tygodni temu o zawieszenie części prac przy budowie zbiornika wnioskował wykonawca – hiszpański Dragados. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach swoją decyzję opiera o ekspertyzę inżyniera kontraktu.

Informację potwierdza Linda Hofman z gliwickiego RZGW:

Prace trwają i nie ma powodów do ich zaprzestania czy częściowego zawieszenia. Pewne jest już, że termin zakończenia budowy zbiornika przesunie się ze stycznia 2017 roku na kolejne miesiące, może nawet końcówkę wspomnianego roku. Wdrożenie dodatkowych zaleceń – Międzynarodowego Panelu Ekspertów – kosztować będzie dodatkowe środki. Zapoznani z tematem uspokajają, że są one zabezpieczone.