Największa inwestycja w dziejach powiatu

Trwają prace przy dwóch mostach na drodze w stronę os. Cisowa w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie powiat remontuje kompleksowo nawierzchnię do Zalesia Śl. To trudna faza modernizacji, bo prowadzona na obu przeprawach równocześnie, gdzie wylano już nową płytę oraz zaizolowano konstrukcję, natomiast na moście na Kanale Gliwickim trwają dodatkowo roboty związane z nową ścieżką rowerową. Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

Pierwszy etap remontu potrwa do listopada. Powiat na tę inwestycję zdobył kilka mln zł z Unii Europejskiej. W sumie całość pochłonie ponad 12 mln zł, to jedna z największych inwestycji drogowych samorządu w historii.