Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego w Raciborzu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Święto ma uzmysłowić podopiecznym placówki, że ich niepełnosprawność jest doceniana i nie stanowi granic w funkcjonowaniu społecznym. Dzieci pokazują m.in. swoje zdolności artystyczne. Dyrektor placówki Agata Tańska tłumaczy, że osoby głuche muszą zmagać się z różnymi barierami i to nie tylko społecznymi.

Dzięki technologii znacznie rozwinęła się komunikacja słowna.

W obchodach Międzynarodowego Dnia Głuchych uczestniczyli m.in. członkowie polskiego związku głuchych, policjanci z prewencji KWP w Katowicach, absolwenci szkoły oraz osoby współpracujące z placówką.