Nagrody Wawrzynków wręczone

Wręczono nagrody za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Laureatką XXVII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, organizowanego przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu została Anna Gibińska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Jej praca dotyczyła osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

– Ku mojemu zaskoczeniu poznałam dużo osób, które bardzo wysoko oceniają to miejsce. Stało się ono dla nich centrum ich życia – mówi Anna Gibińska.

W tym roku do konkursu zgłoszono 10 prac absolwentów uniwersytetów w Katowicach, Wrocławiu i Opolu.