25 milionów złotych na zmniejszenie bezrobocia w województwie opolskim

Mniejsze bezrobocie dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. To oferta skierowana do osób pozostających bez zatrudnienia od 30 roku życia. Umowy na realizację zadań podpisali dyrektorzy wszystkich powiatowych urzędów pracy w regionie. Ze środków skorzystają m.in. bezrobotni z powiatu głubczyckiego. Jak przyznaje Danuta Frączak, dyrektor tamtejszego PUP, trudniej mają osoby, które pozostają długotrwale bezrobotne:

Na aktywizację bezrobotnych z RPO województwa opolskiego przeznaczonych jest blisko 25 milionów złotych. Bezrobotni mogą skorzystać na przykład z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Jednorazowa dotacja na podjęcie działalności gospodarczej waha się od 20 do 25 tysięcy złotych w zależności od powiatu. Największa pula środków – ponad 5,5 mln zł trafiło do PUP Opole. Tutaj dużą popularnością cieszą się staże.