Na opolskiej uczelni powstaje nowoczesna pracownia dziennikarska

Multimedialna pracownia dziennikarska na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt. Środki na zakup m.in. komputerów, studyjnych mikrofonów czy profesjonalnych kamer przekazał uczelni urząd marszałkowski. Mówi marszałek Andrzej Buła.

Beneficjentem wsparcia jest Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. Mówi rektor opolskiej uczelni, prof. Marek Masnyk

W pełni pracownia powinna zacząć działać z początkiem nowego roku akademickiego. Z nowego sprzętu skorzysta prawie 300 studentów na kierunkach dziennikarskim, komunikacji społecznej i public relations.

Dr hab. Adam Drosik, prof. UO, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, podkreśla, że wszystkie zakupy były omawiane ze studentami i pracownikami. – Będą pracować na takim sprzęcie, z którym spotkają się w przyszłości. Na uczelni mamy już Radio “Sygnały” i Telewizję “Seta”. Zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Pracownia pozwoli wejść studentom na wyższy poziom – mówi Adam Drosik.

Marszałek województwa dodaje, że w tym roku opolskie uczelnie otrzymają m.in. 90 tysięcy złotych w ramach tzw. małych grantów na organizację konferencji i pracę dydaktyczno-naukową. Nowej formuły ma się doczekać nagroda Professor Opoliensis, której zasady wkrótce zostaną wypracowane ze środowiskiem naukowym.