Inwestycje nie tylko w szkołach, na drogach też duży ruch

Powiat kędzierzyńsko-kozielski podpisał kolejną umowę na remont ulicy Mickiewicza w Bierawie. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Pieniądze o jakie postarał się samorząd powiatowy to kwota 639 tys. zł, która stanowi połowę środków, jakich potrzeba na to zadanie. – To jednak nie jedyna inwestycja prowadzona przez powiat – informuje starosta Paweł Masełko.

Chodzi o odcinek łączący drogę wojewódzką z Bierawą.

Drobne remonty cząstkowe nawierzchni prowadzone nie tylko w samym Kędzierzynie-Koźlu, ale także na terenach pozostałych gmin.